Úvod do UNIXu – cvičení 27. 5. 2016

Poznámky na závěr

Zápočtová písemka

 1. Předpokládejte, že máte na vstupu matici celých čísel typu M × N. Řádky matice jsou na samostatných řádcích vstupu a jednotlivé sloupce jsou tam oddělovány znakem mezery nebo tabulátoru.
  Napište shellový skript, který funguje v roli filtru, jenž zpracuje matici takovým způsobem, že na výstupu bude matice typu (M + 1) × (N + 1), kde dodatečný sloupec bude obsahovat součty řádků, dodatečný řádek součty sloupců, a prvek v pravém dolním rohu pak součet všech čísel původní matice.
  Např. následující vstup:
      
  1 2
  3 4
      
     
  by měl být skriptem transformován na tento výstup:
      
  1 2 3
  3 4 7
  4 6 10
      
     
 2. Připravte shellový skript, který na příkazové řádce očekává 3 parametry: cestu k 1. adresáři, cestu k 2. adresáři a shellovou masku složenou z wildcardů. Váš skript by měl zkopírovat soubory vyhovující zadané masce z podstromu 1. adresáře do 2. adresáře s tím, že zachová jejich relativní cestu.
  Příkladem může být tedy příkaz ./skript2.sh ~/adresar1/ ../adresar2/ '*.sh', který by měl např. vykonat činnost, jenž by bylo možné znázornit následujícím ASCII diagramem:
      
  ~/adresar1/           ../adresar2/
  |                |
  |____a/             |
  | |____film.avi         |
  |           =>    |
  |____b/             |____b/
  | |____hudba.mp3         |
  | |____nikita.sh         |____nikita.sh
  |
  |____c/
      
     
 3. Napište shellový skript, který vypíše 10 nejdelších řádků souboru, jenž je skriptu zadán parametrem na příkazové řádce. Při vypisování jednotlivých řádek by měl skript zachovat jejich původní pořadí vůči sobě.