Úvod do UNIXu – cvičení 20. 5. 2016

Řešení domácích úkolů z minula

 1. Napište shellový skript, který se bude chovat podobně jako nástroj cut. Tj. bude rozpoznávat parametry -d a -f, které budou mít v zásadě týž formát a význam jako u cut. V dalších parametrech budou cesty k souborům. Pokud žádné nebudou uvedeny, měl by se jako okbvykle číst přímo standardní vstup. Rozdíl je v tom, že váš skript by měl na výstupu umístit sloupce v pořadí daném parametrem -f. V cut jsou totiž sloupce vypisované v pořadí, v jakém jsou ve vstupním souboru. Příklad použití je následující.
      
  # vypíše uživatele systému ve formátu "UID:login"
  ./cut.sh -d: -f 3,1 /etc/passwd
  # analogicky ve formátu "login:login:login"
  cat /etc/passwd | ./cut.sh -d : -f1,1,1
  # či ve formátu "UID:UID:GID:login"
  ./cut.sh -d : -f 3,3-4,1 < /etc/passwd
      
     
  Vyjma nástroje awk smíte použít cokoliv. Snažte se však držet standardu POSIX. (2 + 2 body)
      
  #!/bin/bash
  
  oddelovac="$(printf '\t')"
  sloupce=''
  
  for x in 1 2; do
    case "$1" in
     -d) oddelovac="$2"; shift 2;;
     -d?) oddelovac="$(echo "$1" | cut -c 3-)"; shift 1;;
     -f) sloupce="$2"; shift 2;;
     -f*) sloupce="$(echo "$1" | cut -c 3-)"; shift 1;;
    esac
  done
  
  if [ -z "$sloupce" ]; then
   exit 0
  fi
  
  sloupce="$(echo "$sloupce" | tr ',' ' ')"
  
  
  zpracuj_soubor() {
  
   cat "$1" | while read radek; do
  
    vysledek=''
  
    for sloupec in $sloupce; do
  
     if [ -n "$vysledek" ]; then
      vysledek="$vysledek$oddelovac"
     fi
  
     vysledek="$vysledek$(echo "$radek" | cut -d "$oddelovac" -f "$sloupec")"
    done
  
    echo "$vysledek"
   done
  }
  
  
  if [ $# -eq 0 ]; then
   zpracuj_soubor -
  else
   for soubor in "$@"; do
    zpracuj_soubor "$soubor"
   done
  fi
      
     

Příkazy a úkoly na cvičení