Úvod do UNIXu – cvičení 11. 3. 2016

Domácí úkoly

 1. Vytvořte shellový skript, který funguje v roli filtru (tj. čte standardní vstup a výstup své práce posílá na standardní výstup), jenž ze vstupu vypíše pouze prvních 9 řádek a poslední 4 řádky. U vstupů kratších než 13 řádek pak nevadí, pokud se vám některé řádky vypíší vícekrát. Příklad použití je např. cat /etc/passwd | ./ukol.sh. Samozřejmě ve skriptu smíte použít jen prostředky z již proběhlých cvičení a přednášek. (1 bod)

Řešení domácích úkolů z minula

 1. Dokončete skript z konce minulého cvičení podle zadání ve zvláštním souboru. Opravdu si zkuste se na u-ss alespoň "SSHčknout", ať si to vyzkoušíte. Skript, který řeší všechny zadané úkoly mi pak pošlete emailem jako přílohu. Nezapomeňte to nějak okomentovat – ať je jasné, k jakému úkolu každý příkaz patří. (3 body)
      
  #!/bin/bash
  
  # Nyní vytvoř shellový skript pro Bash, který postupně vykoná následující
  # kroky. Napiš jej třeba ve Vimu, jak chceš. Samozřejmě smíš používat pouze
  # prostředky z již proběhlých cvičení a přednášek.
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 1) Ve svém domovském adresáři vytvoř adresář 'ADRESAR'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  cd ~
  mkdir ADRESAR/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 2) V nově vzniklém adresáři vytvoř adresáře 'A', 'B', 'C', 'D', 'E'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  cd ADRESAR/; mkdir A/ B/ C/ D/ E/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 3) Do adresáře 'A' nakopíruj všechny soubory z adresáře '/usr/include', které
  # mají ve svém názvu alespoň jednu číslici a mají příponu '.h'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  cp /usr/include/*[0-9]*.h A/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 4) Do adresáře 'B' nakopíruj všechny soubory z adresáře '/usr/include' a jeho
  # podadresářů až do úrovně 2 včetně. Názvy kopírovaných souborů musí splňovat,
  # že začínají na 'lib' a končí opět na '.h'. Při kopírování explicitně dovol
  # přepisování souborů stejných názvů.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  cp -f /usr/include/lib*.h /usr/include/*/lib*.h /usr/include/*/*/lib*.h B/
  
  # Varianta výše funguje dle očekávání pouze někde, protože podle POSIXu není
  # chování definováno v případě, že cílový soubor již existuje a je produktem
  # předchozích kroků daného cp procesu. Např. na Solarisu to funguje. Naopak
  # GNU implementace soubory nepřepisuje a vypisuje varování. Řešením by byl
  # např. následující for cyklus.
  
  for i in /usr/include/lib*.h /usr/include/*/lib*.h /usr/include/*/*/lib*.h; do
   cp -f "$i" B/
  done
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 5) Přejmenuj adresáře 'A' a 'B' na 'ALPHA' a 'BETA'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  mv A/ ALPHA/
  mv -- B/ BETA/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 6) Přesuň je oba do adresáře 'C'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  # 1. varianta
  mv ALPHA/ BETA/ C/
  # 2. varianta
  mv [AB]*/ C/
  # 3. varianta
  mv ??* C/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 7) Vytvoř v adresáři 'ADRESAR' megasoubor 'all.h', který bude zřetězením
  # všech souborů v adresářích 'ALPHA' a 'BETA'. Hint: lze použít příkaz "tee",
  # viz slajdy k první přednášce a "man tee", na cviku jsme jej totiž zatím
  # nedělali.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  # 1. varianta
  cat C/*/* | tee all.h
  # 2. varianta
  cat C/*/* | tee all.h | tail -n 1 | head -n 0
  # 3. varianta
  cat C/*/* > all.h
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 8) Zde vypiš na výstup, kolik bajtů dat soubor 'all.h' obsahuje. Z tohoto
  # příkazu chci jen jedno konkrétní číslo. Nic okolo toho.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  # 1. varianta
  cat all.h | wc -c
  # 2. varianta
  wc -c all.h | cut -d ' ' -f 1
  
  # Mimochodem následující varianta je velmi elegantní způsob, jak spojit řešení
  # úkolů 7) a 8) do jedné kolony. © 2016 Markéta
  
  cat C/*/* | tee all.h | wc -c
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 9) Smaž všechny soubory v adresáři 'ALPHA'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  rm -f C/ALPHA/*
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 10) Smaž celý adresář 'C' jedním příkazem. Fakt pozor, ať si omylem nesmažeš
  # něco, co nechceš! To bych nerad. Víš jak, UNIX je, jak říká dr. Forst,
  # takovej "Chtěl(a)s to? Chtěl(a)s to!" a neptá se. :-)
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  rm -rf C/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 11) Smaž adresáře 'D' a 'E' jedním bezpečným příkazem.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  rmdir D/ E/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 12) Vytvoř prázdné soubory 'x0', 'x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  touch x0 x1 x2 x3 x4 x5
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 13) Jedním příkazem je zas smaž až na soubor 'x1'.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  # 1. varianta
  rm x0 x2 x3 x4 x5
  # 2. varianta
  rm x0 x[2-5]
  # 3. varianta
  rm x[02-5]
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 14) Ukliď po sobě zbylé soubory a adresáře.
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  rm -rf ~/ADRESAR/
  
  # -----------------------------------------------------------------------------
  # 15) Vypiš své jméno jako podpis. To je celé. ;-)
  # -----------------------------------------------------------------------------
  
  # 1. varianta
  echo "Michal Wirth"
  # 2. varianta
  echo "Frikulín vod Tabule"
  # 3. varianta
  whoami
      
     

Příkazy a úkoly na cvičení