Úvod do UNIXu – cvičení 4. 3. 2016

Domácí úkoly

 1. Dokončete skript z konce dnešního cvičení podle zadání ve zvláštním souboru. Opravdu si zkuste se na u-ss alespoň "SSHčknout", ať si to vyzkoušíte. Skript, který řeší všechny zadané úkoly mi pak pošlete emailem jako přílohu. Nezapomeňte to nějak okomentovat – ať je jasné, k jakému úkolu každý příkaz patří. (3 body)

Řešení domácích úkolů z minula

 1. Napište příkaz, který vypíše 5 loginů uživatelů s jejich domovskými adresáři, kteří následují za 3. uživatelem v souboru /etc/passwd. Hint: použijte mimo jiné vhodnou kombinaci příkazů head a tail. (1 bod)
      
  tail -n +4 /etc/passwd | head -n 5 | cut -d ':' -f 1,6
      
     
 2. Napište příkaz, který vypíše, kolik bajtů je potřeba pro uložení záznamů o všech skupinách systému, pokud víte, že jeden záznam zabere přesně 5 B. Chci, aby výstupem bylo jedno konkrétní číslo. Smíte použít jen prostředky z první přednášky / cvičení. (1 bod)
      
  # 1. varianta
  cat /etc/group /etc/group /etc/group /etc/group /etc/group | wc -l
  # 2. varianta
  cut -b 1-4 /etc/group | wc -c
  # resp.
  cut -c 1-4 /etc/group | wc -m
      
     

Příkazy a úkoly na cvičení