Úvod do UNIXu – cvičení 26. 2. 2016

Domácí úkoly

  1. Napište příkaz, který vypíše 5 loginů uživatelů s jejich domovskými adresáři, kteří následují za 3. uživatelem v souboru /etc/passwd. Hint: použijte mimo jiné vhodnou kombinaci příkazů head a tail. (1 bod)
  2. Napište příkaz, který vypíše, kolik bajtů je potřeba pro uložení záznamů o všech skupinách systému, pokud víte, že jeden záznam zabere přesně 5 B. Chci, aby výstupem bylo jedno konkrétní číslo. Smíte použít jen prostředky z první přednášky / cvičení. (1 bod)

Příkazy a úkoly na cvičení